09 Sep 2013
Hi-Kool สานต่อ CSR ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
บริษัท ลีวณิชย์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์และฟิล์มอาคาร Hi-Kool และ Super Hi-Kool นำทีมโดยคุณโฉลก วณิชชากรพงศ์ พาพนักงานไปทำกิจกรรมเพื่อสังคม เลี้ยงอาหาร และให้บริจาคเงินช่วยเหลือแก่เด็กกำพร้าและเด็กยากจน จำนวนกว่า 2,000 คน ที่วัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา
Tag คำค้นหา