22 Jul 2019
ทำไมต้องห้ามเลื่อนกระจกขึ้น-ลง 7 วัน
“ห้ามเลื่อนกระจกขึ้น-ลงเป็นเวลา 7 วัน” เราคงจะพบเจอบ่อย ซึ่งสาเหตุของการห้ามนั้น เนื่องจากในการติดตั้งนั้นจะมีการใช้น้ำยา น้ำ เป็นตัวช่วยในการติดตั้ง
โดยกาวที่อยู่ในฟิล์มกรองแสงนั้นเมื่อได้ติดตั้งลงบนกระจกจึงทำให้ยังไม่ยึดติดกับกระจกได้สนิทเท่าที่ควร สังเกตได้จากกระจกนั้นจะมี หรือ มีฟองอากาศอยู่นั้นเอง
ซึ่งหากมีการเลื่อนกระจกขึ้น-ลง อาจจะทำให้ฟิล์มกรองแสงที่ได้ทำการติดตั้งไปเกิดการย่อนหรือหลุดออกมาได้
Tag คำค้นหา