04 Jan 2016
โครงการปันอุ่นให้น้อง

บริษัท ลีวณิชย์ จำกัด มีนโยบายในการสร้างสังคมแบ่งปันมาโดยตลอด โดยให้การสนับสนุนในการจัดทำเสื้อกันหนาว และเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆในเขตพื้นที่ห่างไกล และสำหรับปีนี้ Hi-Kool ได้จัดมอบอุปกรณ์ดังกล่าวในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ อันได้แก่ โรงเรียนบ้านผาเดื่อ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ที่ 112 บ้านโป่งไฮ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5 โรงเรียน บ้านผาเดื่อ ,บ้านเลาสิบ , บ้านธาตุ , บ้านพนาสวรรค์ , บ้านนอแล ในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา

Tag คำค้นหา