รับสมัครงานตำแหน่ง

1. เจ้าหน้าที่กิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) จำนวน 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน
-  ดูแลกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ ร้านค้า และกิจกรรมหลักของบริษัทฯ
-  วางแผนการทำงาน เช่น Theme งาน รูปแบบกิจกรรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ภายใต้งบประมาณที่กำหนด
-  ประสานงานกับผู้จัดงาน (หน่วยงานภายนอก) ในรายละเอียดต่างๆ ของตัวกิจกรรม
-  ออกแบบสื่อโฆษณา ณ จุดขาย ให้กับร้านค้า ตามรูปแบบและงบประมาณที่กำหนด
-  จัดเตรียมอุปกรณ์ตกแต่งร้าน เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้า
-  ควบคุม, ตรวจสอบ, สั่งผลิต POP และของ Premium ต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
-  ช่วยงานออกแบบสื่อโฆษณา Offline

คุณสมบัติผู้สมัคร
-  เพศชาย อายุ 25-35 ปีขึ้นไป 
-  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
-   มีความขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
-  มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการติดต่อประสานงานที่ดี
-  มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
-  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
-  สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-  มีใบขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์ส่วนตัว

วิธีการสมัคร
1.ส่งใบสมัครทาง Email : hr@hikoolfilm.com
2.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-482-8888 ต่อ 451-453

สวัสดิการ
- ประกันสังคม        
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ชุดฟอร์มบริษัท        
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- โบนัส ประจำปี        
- ปรับเงินเดือนประจำปี


2. ช่างติดตั้งฟิล์มกรองแสง จำนวน 4 ตำแหน่ง 
รายละเอียดงาน
- ติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย อายุ 20-30 ปีขึ้นไป 
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ ด้านการติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์
- ขยัน อดทน มีความมุ่งมั่น และตั้งใจทำงาน
- มีใจรักงานบริการ
- สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

วิธีการสมัคร
1.ส่งใบสมัครทาง Email : hr@hikoolfilm.com
2.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-482-8888 ต่อ 451-453

สวัสดิการ
- ประกันสังคม        
- ท่องเที่ยวประจำปี
- ชุดฟอร์มบริษัท        
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- โบนัส ประจำปี        
- ปรับเงินเดือนประจำปี