22 Jul 2019
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการติดฟิล์มกรองแสง 2 ชั้น
หากเจ้าของรถ มีความต้องการติดฟิล์มเพิ่มอีก 1 ชั้น (รวมเป็น 2 ชั้น)  ทั้งเพื่อความเข้มเป็นส่วนตัว หรือเพื่อการช่วยป้องกันความร้อนที่เข้ามาในรถ สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจก่อนการติดตั้งมีดังนี้

✅  สามารถติดตั้งได้ จะช่วยเรื่องกันความร้อนได้ดีขึ้น แต่ไม่แนะนำให้ติดฟิล์มเข้ม หรือ ดำจนเกินไป เพราะจะทำให้ทัศนวิสัยโดยรวมขาดความชัดเจน  หรือมืดเกินไปทำให้เกิดปัญหาเวลาขับขี่เวลากลางคืน หรือ เวลาฝนตกได้ 
✅  ฟิล์มทั้ง 2 ชั้นที่ติดตั้ง จะต้องมีชั้นใดชั้นหนึ่งเนื้อฟิล์มมีปรอทต่ำ (สะท้อนแสงต่ำ)  เพราะหากฟิล์มมีค่าสะท้อนแสงสูง จะทำให้เกิดภาพสะท้อนบนกระจกมากเกินไป  ส่งผลให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลง
✅  เรื่องนี้สำคัญที่สุด  คือ หากมีการติดตั้งฟิล์มกรองแสงซ้อนทับกัน 2 ชั้น จะทำให้หมดสิทธิ์ในการรับประกันฟิล์มกรองแสงทั้ง 2 ชั้นทันที 

 
Tag คำค้นหา