22 Jul 2019
การดูแลรักษากระจก หลังติดตั้งฟิล์ม
วิธีการดูแลรักษากระจก หลังการติดตั้งฟิล์มกรองแสง

✅  ห้ามเลื่อนกระจกขึ้น-ลง เป็นระยะเวลา 7 วัน หลังการติดตั้งฟิล์ม
✅  ภายในระยะเวลา 3 อาทิตย์ หลังติดตั้งฟิล์ม ห้ามใช้น้ำล้างกระจก และห้ามเช็ด ถู ด้วย สก็อตไบท์ หรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจทำให้
เกิดความเสียหายแก่ฟิล์มได้ง่าย ควรใช้ผ้าขนหนู หรือฟองน้ำในการเช็ดล้างกระจก แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้านิ่มๆ
✅  ห้ามเช็ดล้างด้วยน้ำยาล้างกระจก ที่มีส่วนผสมของสารแอมโมเนียโดยเด็ดขาด ควรใช้น้ำสะอาดอย่างเดียวเท่านั้น
✅  ภายหลังการติดตั้งหากกระจกมัว เป็นฝ้า หรือมีลักษณะคล้ายน้ำขังอยู่ อาการเหล่านี้จะหายไปเองภายใน 1- 4 สัปดาห์
✅  ในกรณีที่จุดไข่ปลาตรงขอบกระจกนูนมาก ช่างจะไม่ติดฟิล์มทับจุดไข่ปลาตรงบริเวณของกระจกทั้งบานหน้าและบานหลัง
เพราะการติดฟิล์มทับจุดไข่ปลาจะทำให้ฟิล์มไม่แนบสนิทและฟิล์มจะหลุดออกได้ง่าย
✅  หลังการติดตั้งฟิล์ม ถ้าสังเกตเห็นฟองอากาศ หรือฟิล์มหลุดที่มิใช่คราบน้ำขัง กรุณาติดต่อร้านหรือศูนย์ติดตั้งทันที เพื่อตรวจสอบและแก้ไข

 
Tag คำค้นหา