22 Jul 2019
ฟิล์มกรองแสง กับ ใบรับประกัน
หลังการติดตั้งฟิล์มกรองแสง นอกจากการตรวจเช็คงานติดตั้ง และ ทรัพย์สินภายในรถว่าอยู่ครบและเสียหายหรือไม่
สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ "ใบรับประกัน" แล้วมันมีความสำคัญอย่างไร วันนี้ Hi-Kool Film มีคำตอบมาให้ครับ

"ใบรับประกัน" เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการรักษาสิทธิการรับประกันคุณภาพของฟิล์มกรองแสง โดยทางบริษัทฯ จะรับประกันว่า
เนื้อฟิล์มไม่หลุดลอกออกจากกระจก, แห้งกรอบ, แตกร้าว หรือเกิดฟองอากาศ ภายในระยะเวลารับประกัน  7  ปี ยกเว้น
ฟิล์มกรองแสง Super Hi-Kool ระยะเวลารับประกัน 8 ปี โดยหากเกิดอาการดังกล่าว ภายในระยะเวลาประกัน 
ทางร้านตัวแทนจำหน่ายผู้ติดตั้ง จะเป็นผู้รับผิดชอบ  ในการตรวจสอบ และ ติดตั้งฟิล์มให้ใหม่ ในรหัสเดิม

ซึ่งการรับประกันนั้น จะมี ข้อยกเว้น ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน ดังนี้ 
  - ความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งโดยช่างที่ไม่ชำนาญของร้านตัวแทนจำหน่ายที่เป็นผู้ติดตั้ง
  - การลอกฟิล์มออก หรือ ทำให้เสียหายโดยเจตนา
  - กรณีกระจกแตก บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันให้ได้
  - การติดฟิล์มกรองแสงทับกัน 2 ชั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันให้ได้
  - การใช้งานหรือการดูแลรักษาไม่ถูกต้อง
  - ใบรับประกันสูญหาย

เห็นแบบนี้แล้ว หลังการติดตั้งฟิล์มกรองแสงทุกครั้ง หากไม่ได้ใบรับประกัน ให้เรียกหาจากร้านตัวแทนจำหน่ายน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเองนะครับ
 
Tag คำค้นหา