04 Oct 2018
“Hi-Kool” ฟิล์มกรองแสงคุณภาพ “สุดยอดแบรนด์แห่งปี 2018” หรือ “รางวัล Superbrands” จากสถาบัน Superbrands Thailand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (ตั้งแต่ปี 2013 จนถึงปัจจุบัน)
นายโฉลก วณิชชากรพงศ์ และ นายปณชัย วณิชชากรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีวณิชย์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสง Hi-Kool แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ร่วมรับรางวัล  “สุดยอดแบรนด์แห่งปี 2018” หรือ “รางวัล Superbrands”  โดยนายโฉลกเปิดเผยว่า “ไฮคูล” ฟิล์มกรองแสงคุณภาพ สามารถคว้ารางวัล “สุดยอดแบรนด์แห่งปี 2018” หรือ “รางวัล Superbrands” จากสถาบัน Superbrands Thailand  โดยฟิล์มกรองแสงไฮคูลเป็นฟิล์มกรองแสงที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุด ส่งผลให้ได้รับรางวัล Superbrands (ตราสินค้าที่ครองใจผู้บริโภคสูงสุด) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 (ตั้งแต่ปี 2013 จนถึงปัจจุบัน) จึงนับได้ว่าฟิล์ม “ไฮคูล” เป็นฟิล์มคุณภาพยอดนิยม ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคที่ใช้จริงทั่วประเทศ สมกับเป็นการตอกย้ำความเป็นฟิล์มกรองแสงคุณภาพชั้นนำในธุรกิจฟิล์มกรองแสง
 

 
Superbrands เป็นองค์กรอิสระหน่วยงานเดียวของโลกที่มีมาตรฐานสูงสุดในการประเมินความสำเร็จด้านการสร้างแบรนด์ ทั้งในด้าน Brand Quality (คุณภาพของแบรนด์) Brand Affinity (ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค) และ Brand Personality (เอกลักษณ์ของแบรนด์) โดยได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพ ทั้งทางด้านการตลาดและการสื่อสาร

ทั้งนี้ ด้วยประสบการณ์ ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ผู้บริโภคมอบให้นั้น ล้วนเกิดจากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานของ “ไฮคูล” ที่พร้อมเดินหน้าพัฒนาสินค้าและสร้างมาตรฐานฟิล์มกรองแสง ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อครองความเป็นผู้นำด้านฟิล์มกรองแสงยอดนิยมต่อไป
Tag คำค้นหา