15 Jan 2019
Hi-Kool สุดยอดฟิล์มประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง (เบอร์5) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
ฟิล์มกรองแสง Hi-Kool ได้รับการรับรองมาตรฐานฟิล์มประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง (เบอร์ 5) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยคุณชลิฎา วณิชชากรพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ลีวณิชย์ จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสง Hi-Kool รับมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง (เบอร์ 5) จาก นายนที ทับมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน โดยมี นายยงยุทธ์ สวัสดิ์สวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ร่วมแสดงความยินดี 
 

นายนที ทับมณี
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
 
นายยงยุทธ์ สวัสดิ์สวนีย์
รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 
Tag คำค้นหา