วิสัยทัศน์

” เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงอันดับหนึ่งของประทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ “

Missions: พันธกิจ

 • ต่อตลาดฟิล์มกรองแสง : เป็นหนึ่งในตลาดฟิล์มกรองแสงรถยนต์
  • เป็นหนึ่งด้านคุณภาพ : มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพฟิล์มกรองแสงอย่างต่อเนื่อง และจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงคุณภาพสูงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
  • เป็นหนึ่งในด้านยอดติดตั้ง เป็นฟิล์มกรองแสงที่มียอดติดตั้งมากที่สุดในประเทศไทย
  • เป็นหนึ่งด้านบริการ : เน้นการบริการที่ดี ทั้งด้านตัวแทนจำหน่าย และมีศูนย์ติดตั้งมาตรฐาน
 • ต่อพนักงาน : เน้นพัฒนาบุคลากรในองค์กร
  • จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง พร้อมดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีเมื่อทำงานกับบริษัทฯ
 • ต่อสังคมและชุมชน
  • จะตอบแทนสังคมไทยอย่างยั่งยืนในการพัฒนาและรักษาด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสนับสนุนและพัฒนาด้านการศึกษาของเด็กไทย