ภาคใต้และตะวันตก

 

หาพิกัดร้านตัวแทนจำหน่ายที่ต้องการได้ที่  http://www.hikoolfilm.com/templates/store_template/Hikool/store_locator/

// //

ร้านที่ร่วมรายการ ไฮคูล ยิ่งร้อน ยิ่งลด

ที่ ชื่อร้าน ที่อยู่ จังหวัด เบอร์โทร
1 เบ๊ เจริญกลการ 8/89 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 032-512-191
081-571-2650
2 ส.ประดับยนต์ 8ก/38-39 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 032-530-108
089-203-7973
3 หยก สยามแอร์ 8/120 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน    จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 032-512-281
085-377-2795
4 อู๊ดแอร์แอนด์ซาวด์ 146/7 ถ.เพชรเกษม ต.หนองแก อ.หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 032-536-933
086-167-2387
5 ปราณบุรี กระจกรถยนต์ 1/9-10 หมู่ 6 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี   จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 032-623-269
081-433-4718
6 อุดมทรัพย์ประดับยนต์ 331/24 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี   จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 084-039-8380
7 อู่มิตรยนต์  499 หมู่4 ถ.เพชรเกษม ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน   จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 084-532-9511
081-985-6932
8 เอ.เอ. ประดับยนต์ 47 หมู่4 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี 84000 สุราษฎร์ธานี 077-201-006
081-606-1523
9 เอ.พี.แอร์แอนด์ซาวด์ 199/17  ม.1 ถ.วัดโพธิ์ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี 84000 สุราษฎร์ธานี 077-222-405
089-652-4033
10 ไฮเวย์ ประดับยนต์ 148/150 หมู่ 5 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมืองสุราษฎร์ธานี   จ.สุราษฎร์ธานี 84000 สุราษฎร์ธานี 077-281-856
077-286-367
11 หลุยส์ ประดับยนต์ 390/3 ม.4 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 081-968-0605
12 ซาวด์อิมเมจ 195 ปากซอย 72 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 80000  นครศรีธรรมราช 089-875-1442
084-191-5681
13 คลังกระจกรถยนต์นครศรี 134 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง   จ.นครศรีธรรมราช 80000 นครศรีธรรมราช 088-886-0637
14 ไฮสปีด ประดับยนต์ 3/37 ซ.สารีบุตร ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.คลัง อ.เมือง   จ.นครศรีธรรมราช 80000 นครศรีธรรมราช 075-322-681
081-538-6151
15 คลังกระจกรถยนต์ทุ่งสง 115/3 หมูที่ 1 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช 80110 นครศรีธรรมราช 075-420-022
081-275-1722
16 เอส.เจ. ประดับยนต์ 284/9  สี่แยกช่องโก  ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง   จ.พัทลุง 93000 พัทลุง 074-611-762
089-119-4459
17 วี.แอร์ แอนด์ซาวด์ 428/6  ม.2 ถ.สงขลา-เกาะยอ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา   จ.สงขลา 90100 สงขลา 074-447-723
089-477-6394
18 ท็อปคาร์ออดิโอ (หาดใหญ่) 112/29-33 หมู่ 4 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110 สงขลา 074-426-608
081-540-3671
19 ขนส่งคาร์รีแล็กซ์ 69 ถ.โชติวิทยะกุล 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่    จ.สงขลา 90110 สงขลา 074-429-449
087-796-2949
20 โปรเจ็คท์ฟิล์ม 33 ซ.ขำอุทิศ 2 ถ.ทุ่งเสา 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110 สงขลา 074-223-618
081-093-4377
21 ดี.ดี.ซาวด์ แอนด์ ฟิล์ม 245/58  ซ.เกษมสุข 1 หมู่ 6 ถ.โรงเหล้าสาย ข ต.รูสะมิแล อ.เมือง  จ.ปัตตานี 94000 ปัตตานี 073-460-230
081-957-6486
22 นิวไก่ ออโต้ซาวด์ 1/25-26 ถ.สันติสุข ต.จะบังติกอ อ.เมือง  จ.ปัตตานี 94000 ปัตตานี 073-331-365
089-734-3302
23 นิวแกลเลอรี่ คาร์ออดิโอ 1/3 หมู่ 7 ต.ตะลุโบะ อ.เมืองปัตตานี   จ.ปัตตานี 94000 ปัตตานี 085-894-5455
24 ติ๊กออโต้ซาวด์ 65 ถ.พุทธภูมิวิถี ต.สะเตง อ.เมืองยะลา   จ.ยะลา 95000 ยะลา 081-898-4514
089-975-7172
25 มุสลิม ประดับยนต์ 56 ถ.วิฑูรอุทิศ 1 ต.สเตง อ.เมือง   จ.ยะลา 95000 ยะลา 073-214-043
088-782-6136
26 เอ.เอ็น. ออดิโอคาร์ 172-176 ถ.ผังเมือง 4 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา ยะลา 073-257-611
082-439-4888
27 ไก่ กระจกรถยนต์ 49/2 ถ.สุขยางค์ 1 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา    จ.ยะลา 95000 ยะลา 089-737-3678
28 เอส.วี.คาร์เซอร์วิส 60/1 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง   จ.นราธิวาส 96000 นราธิวาส 073-516-111
086-481-6771
29 เทอร์โบ ออโต้ซาวด์ 91 ถ.พิชิตบำรุง ต.บางนาค อ.เมือง   จ.นราธิวาส 96000 นราธิวาส 073-512-080
086-491-6146
30 เอส.วี.คาร์เซอร์วิส
(สาขา อ.สุไหงโก-ลก)
1 ถนนลูกเสืออนุสรณ์ 4 ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นราธิวาส 073-618-898
31 ซาวด์เอ็นจิเนีย
ประดับยนต์
139  ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 เพชรบุรี 032-400-425
032-736-2136
32 รุ่งเรือง ประดับยนต์ 243  ม.1 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 เพชรบุรี 032-425-971
33 ส.ณรงค์ ออโต้ซาวด์ 11/1 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 เพชรบุรี 032-415-066
34 ประดิษฐ์ ออโต้ซาวด์ 32/8-9  ม.11 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000 ชุมพร 081-536-2084
35 ชุมพร ประดับยนต์ 212/5 ม.9 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 ชุมพร 077-576-828
36 จิ้นเห้งกระจกรถยนต์ 12/3 หมู่ 1 ถ.เพชรเกษม ต.บางริ้น อ.เมืองระนอง จ.ระนอง 85000 ระนอง 077-834-984
081-970-3923
37 ห้องกี่ ออโต้ซาวด์ 72/1, 72/9 ถ.วิชิตสงคราม ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภูเก็ต 076-212598-9
38 เอส. บี อิเลคทริค เวอร์ค 58 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 ภูเก็ต 081-476-6144
39 ซีเค ประดับยนต์ 57/32 หมู่ 1 ถ.เทพกระษัตรี ต.เกาะแก้ว อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภูเก็ต 086-666-8898
40 ออโต้ สเปค 121/5  ม.3  ถ.เทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110 ภูเก็ต 076-272-256
41 ฟิล์มเซ็นเตอร์ 52/13  ม.2 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภูเก็ต 081-895-4955
42 อาร์ม ออโต้ซาวด์
แอนด์เซอร์วิส 
77/9 หมู่ที่  3 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140 พังงา 076-490-766
081-537-2410
43 บางกอก ประดับยนต์ 163 หมู่ที่ 11 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 กระบี่ 075-631-386
44 น้ำจานโมดิฟายด์ 16/10  หมู่11 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 กระบี่ 075-632-348
45 วี อาร์ ออโต้ 26/47 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 ตรัง 075-216-783
46 ตรังวีรกิจ  170-172 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 ตรัง 075-218-947
075-218-242
47 พี ที ออโต้คาร์ 25/17 ถ.รักษ์จันทร์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 ตรัง 084-690-0832
48 ไฮ-ไฟ คาร์ออดิโอ สตูล 30/3 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล สตูล 074-711-037
49 กาญจนบุรีแอร์ แอนด์ ซาวด์ 284/41-42 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเมือง อ.เมือง   จ.กาญจนบุรี 71000 กาญจนบุรี 034-511-277
034-513-737
50 ไอคิว ออดิโอ 57/12 หมู่ 1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000 กาญจนบุรี 081-197-8880
51 สยามเทคนิค แอร์ 65/9 ม.1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000 กาญจนบุรี 085-428-6399
034-513-502
52 แสงชูโต 347 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 กาญจนบุรี 034-622-492
54 เทคนิคซาวด์ 70/17 หมู่ 8 ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 กาญจนบุรี 081-541-6120
55 โมโน ซาวด์ 147/3 ม.8 ถ.อู่ทอง-กาญจนบุรี ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 กาญจนบุรี 089-925-6347
034-621-909
56 จัดซาวด์ 232 หมู่ 11 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี 089-918-2072
034-514-239
57 ศรีแก้ว กระจกรถยนต์ 186 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 กาญจนบุรี 081-941-9887
034-636-329
58 ศุภชัย ประดับยนต์ 361/2 ถ.ศรีสุริยวงศ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี 081-195-6959
59 มิสเตอร์ คูล ราชบุรี 20 ถ.ประชาเศรษฐกิจ 1 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี 032-321-502
60 BOU FiLM 12/23 ถ.อุดมศิริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี 086-405-7812
61 ที เอส แอร์ แอนด์ ซาวด์ 159/129-31 ถ.เพชรเกษม อ.เมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี 087-766-6603
032-319-755
62 ล้ง ประดับยนต์ 157/16 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี 032-310-827
63 กิตติแอร์ 186 ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี 081-991-5637
032-326-649
64 อัญชุลี 4 ถ.เพชรเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 ราชบุรี 081-763-1141
032-313-041
032-313-105
65 ศักดา ออโต้แอร์ 216/13 หมู่ 4 ถ.บางแพ-สมุทรสงคราม ต.ท่านัด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 ราชบุรี 089-836-4957
032-253-3952
66 วิลาวรรณ ประดับยนต์ 331/24 หมู่ 9 ต.ดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70130 ราชบุรี 081-499-9673
67 เพอร์เฟคแอร์ 9/5 ถ.บ้านปากแรด ต.ปากแรด อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 ราชบุรี 063-245-3698