ภาคเหนือ

 

หาพิกัดร้านตัวแทนจำหน่ายที่ต้องการได้ที่  http://www.hikoolfilm.com/templates/store_template/Hikool/store_locator/

ร้านที่ร่วมรายการ ไฮคูล ยิ่งร้อน ยิ่งลด

ที่ ชื่อร้าน ที่อยู่ จังหวัด เบอร์โทร
1 หนองประทีป 472/1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 เชียงใหม่ 086-461-6114
2 เชียงใหม่ เซ็นเตอร์ ฟิล์ม 48/1 หมู่5 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 เชียงใหม่ 053-214-758
3 ออโต้เบรค 444/4-6 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 เชียงใหม่ 053-248-395
4 กระจกพั่วเซงหลี 28 ถ.บำรุงราษฎร์ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 เชียงใหม่ 053-241-577
053-244-372
5 ฉัตรชัย อิเลคโทรนิค 158/7 ถ.ราชเชียงแสน ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 เชียงใหม่ 053-904-081
081-950-8277
6 ศักดิ์แอร์แอนด์ซาวด์ 98/3 หมู่ 7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 เชียงใหม่ 089-429-3346
7 เจ เจ ประดับยนต์  139 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100 เชียงใหม่ 085-106-2510
8 วีเวย์คาร์ เซอร์วิส  11 ม.9 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย เชียงราย 084-609-5838
9 พีคาร์ 95/4 ถ.ราชโยธา ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 เชียงราย 086-116-3003
10 Shop55 556/3 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 เชียงราย 086-919-3555
11 ดี อาร์ ประดับยนต์ 14 หมู่ 2 ถ.หิรัญนคร ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย เชียงราย 053-771-014
081-681-5827
12 นิวประดับยนต์ 167/1-3 ม.3  ต.ท่าวังทอง  อ.เมือง  จ.พะเยา 56000 พะเยา 054-411-330
087-182-2725
13 สิริประดับยนต์ 391/22 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 พะเยา 054-413-666
14 าร์ตเวิร์ค 136/52-56 ถ.พหลโยธิน ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 ลำปาง 054-226-222
15 MLP 108/1-2  ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 ลำปาง 054-225-588
16 แหม่มสติ๊กเกอร์ 54/15-16 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 ลำปาง 086-420-8105
17 อส ประดับยนต์ 245/4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ม.1 ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน ลำพูน 089-433-3382
053-091-118
18 ชูชาติซาวด์ 215/1 หมู่ 1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 ลำพูน 053-524-080
081-289-2099
19 ท็อป ซาวด์ 9/15 ถ.ยนตรกิจโกศล ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 แพร่ 081-950-4161
20 ฟิวเจอร์ ซาวด์ 331 หมู่ 7 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 แพร่ 054-522-434
089-998-2541
21 เทรเชอร์ 96/19 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 น่าน 089-193-8373
22 เวียงสา ประดับยนต์ 407/5 หมู่ 3 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 น่าน 087-788-6185
23 สุทินฟิล์มคาร์ออดิโอ 9/5 ถ.เปรมประชาราษฎร์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000 น่าน 086-430-0539
24 บุญเรืองการช่าง 637 หมู่ 4 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000 น่าน 089-955-8578
25 สยามคาร์เซอร์วิส 2004 123/19 หมู่ 1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 แพร่ 087-172-6045
26 สวรรค์วิถีอะไหล่ 275/26 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 นครสวรรค์ 056-311-088
27 เพชรประดับยนต์ 237/13-14 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 นครสวรรค์ 089-477-5221
28 อาร์ ที เอ็น รัตนประดับยนต์ 268/4-5 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 นครสวรรค์ 056-225-848
29 มาริโอฟิล์ม 40/156 ถ.ดาวดึงส์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสวรรค์    จ.นครสวรรค์ 60000 นครสวรรค์ 086-351-5810
30 มิตรไทร์ออโต้พาร์ท
และยางยนต์
55 หมู่ที่ 6 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 กำแพงเพชร 055-711-697
055-720-118
31 เบียร์ ประดับยนต์ 82/19-21 ถ.แม่สอด-แม่ระมาต ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ตาก 089-703-6554
32 แม่สอด เทคโนเซ็นเตอร์ 8/22 ถ.สายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 ตาก 055-547-153
33 จริญแอร์ 3/6 หมู่ 9 ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 63000 ตาก 055-540-946
089-702-6490
34 กิตติศักดิ์ ออโต้ซาวด์ 218/1-2 หมู่4 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000 สุโขทัย 081-281-3729
35 พิบูลย์ ประดับยนต์ 203 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 อุตรดิตถ์ 055-412-588
36 เจษฎา ออโต้แอร์ 198/1  หมู่ 19 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 อุตรดิตถ์ 080-176-9135
37 ค.ที.ประดับยนต์ 339   ม.2  ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมือง พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก 055-282-852
38 เกรียงไกรกันชน 4x4 277/20 ม.7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก 055-223-255
087-211-1765
39 กระจกรถยนต์วังทอง 459/16-17 หมู่ 7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก 055-338-838
40 อาร์ เอส ออโต้เฮ้าส์ (2000) 222  ม.3 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 พิษณุโลก 055-246-333,
055-252-299
41 .เจริญยนต์ 96/1-2 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 เพชรบูรณ์ 056-721-453
086-931-2999
42 โชคนคร ประดับยนต์ 48/3-6 ถ.สามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110 เพชรบูรณ์ 081-886-1901
43 บริษัท กู๊ดชัวร์กลาส จำกัด
(สาขาเชียงใหม่)
141/1-5 หมู่ที่3 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000 เชียงใหม่ 053-245-111
061-619-5588