ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

หาพิกัดร้านตัวแทนจำหน่ายที่ต้องการได้ที่  http://www.hikoolfilm.com/templates/store_template/Hikool/store_locator/

ร้านที่ร่วมรายการ ไฮคูล ยิ่งร้อน ยิ่งลด

ที่ ชื่อร้าน ที่อยู่ จังหวัด เบอร์โทร
1 เอ็นเอคาร์แคร์ 225/1 ถ.มหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา 044-267-998
2 สิทธิโชคออโต้ซาวด์(บัวใหญ่) 251/2-3-4 ถ.นิเวศรัตน์ ต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา นครราชสีมา 081-877-1600
3 มิสเตอร์บี บ้านคาร์แคร์ 750/1ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง    จ.นครราชสีมา 30310 นครราชสีมา 044-314-312
4 เค.ซี.เอส. โคราชคาร์เซอร์วิส 998/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง   จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา 044-256-156
5 ประเสริฐแอร์ แอนด์ ซาวด์ 90/15 ซ.6 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  นครราชสีมา 087-877-4335
6 สองพี่น้องแอร์ ประดับยนต์ 181  ม.9  ถ.มิตรภาพ ต.สุรนารี อ.เมือง    จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา 044-465-619
7 สาธิตคาร์แคร์ 232/2 ถนนมิตรภาพ-หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000  นครราชสีมา 044-253-232
8 โคราชแอร์แอนด์ซาวด์ 711-715 ถ.ท้าวสุระ ต.ในเมือง อ.เมือง   จ.นครราชสีมา 30000 นครราชสีมา 044-264-349
9 สมพลออโต้แอร์ แอนด์ ซาวด์ 328 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280 นครราชสีมา 044-291-365
089-627-6515
10 ออโต้เพ้นท์ 65 หมู่ 7 ถ.สนามม้า ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 นครราชสีมา 044-627-309
11 ยานยนต์ออโต้ซาวด์
(สาขาวัดชัยประสิทธิ์)
383/34 ถ.นิเวศรัตน์ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ชัยภูมิ 044-811-126
12 ยานยนต์ออลอินวัน 72-72/1 ก ถ.ชัยประสิทธิ์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000 ชัยภูมิ 044-813-333
13 ยานยนต์ออโต้ซาวด์
(สาขาห้าแยกโนนไฮ)
4/8 หมู่ 6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ชัยภูมิ 044-837-272
087-258-1000
14 ทรัพย์ไพศาลคาร์ออดิโอ 138/33 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000  ขอนแก่น 043-348-208
089-711-6747
15 มาวินคาร์ออดิโอ 89/3-4 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 ขอนแก่น 043-332935-6
16 ยงยุทธแอร์ 2/52 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ขอนแก่น 043-237-531 
17 เคหะออโต้แอร์ 140/11 หมู่ 5 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขอนแก่น 043-220-844
043-226-558
18 ป.วิมลประดับยนต์(ชุมแพ) 706-1-2-3 หมู่ 15 ถนนมะลิวัลย์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130  ขอนแก่น 043-311-883
089-629-7944
19 อุดรกระจกรถยนต์ 235/1-4 หมู่ 6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.เมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี 042-204115-6
20 เอ ดี คาร์ออดิโอ 442/13 หมู่ 3 บ้านหนองบุ ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี 085-000-9791
21 สากลออดิโอ 42 หมู่ 8 ต.หมู่ม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี 089-712-1749
22 แสงทองแอร์ 62/3-4 ถ.โภคานุสรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี 042-244-390
23 เสริมศิล์ป์ซาวด์ 40 ถ.โภคานุสรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 อุดรธานี 042-242-521
24 เอ.ที.ซี.แอร์ แอนด์ ซาวด์ 214 ถ.ภิรมย์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000 กาฬสินธุ์ 043-821-203
25 เจแอลเพาเวอร์ซาวด์ 115/2-3 ถ.พรรณา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 กาฬสินธุ์ 043-812-921
089-186-2525
26 เทคนิคมอเตอร์แอร์ แอนด์ ซาวด์ 296/5  ถ.กุดยางสามัคคี ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 กาฬสินธุ์ 081-708-5886
043-600-024
27 พีซีคาร์แคร์(กุฉินารายณ์) 92 หมู่ 15 ถ.กาฬสินธุ์-มุกดาหาร ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 043-851-149
28 รุตคาร์เซอร์วิส 217 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 สกลนคร 081-380-4710
29 แสงดาว ประดับยนต์ 331 ม.1 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 สกลนคร 081-320-3373
30 ทิพย์บรรจงแอร์ แอนด์ ซาวด์ 801 หมู่ 1 ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 สกลนคร 042-737-180
089-837-3568
31 พงษ์ประดับยนต์ 304/14 ถ.นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000 นครพนม 081-544-7915
32 มาวินประดับยนต์ 131/137 ถ.นิตโย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 นครพนม 042-512-297
33 ไพศาลประดับยนต์ 97 หมู่ 1 ถ.เจ้าแม่สองนาง ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ บึงกาฬ 086-224-5352
34 เอ็มแอนด์พีประดับยนต์ 241/1 ถ.ประจักษ์ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 หนองคาย 042-450-994
35 ประจักษ์ประดับยนต์ 122 หมู่ 5 ถ.พนังชลประทาน ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 หนองคาย 086-860-8854
36 บรรเจิดแอร์แอนด์ซาวด์ 92 หมู่ 7 อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000 หนองบัวลำภู 042-378-495
37 อดุลย์ออโต้ซาวด์(วังสะพุง) 148 หมู่ 11 ถ.เลย-อุดร ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 เลย 042-841-219
38 ประสิทธ์การไฟฟ้า 42 ถ.มลิวรรณ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 เลย 086-459-9825
086-459-0278
39 แรลลี่ ประดับยนต์ 19 ถนนเณรแก้ว ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000  เลย 042-811-339
40 แอมป์ แอร์ แอนด์ ซาวด์ 42/3 ถ.มะลิวัลย์ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 เลย 042-832-969
081-873-1796
41 เอ.ซี. ไฮไฟ 1/42-43 ถ.บุลำดวน ต.ในเมือง อ.เมือง   จ.บุรีรัมย์ 31000 บุรีรัมย์ 044-613-132
42 อินเตอร์ แอร์ แอนด์ ซาวด์ 141/12-13 ถ.บุรีรัมย์-นางรอง ต.อีสาน อ.เมือง   จ.บุรีรัมย์ 31000 บุรีรัมย์ 081-600-1803
43 ชัย ออโต้แอร์ 33/17 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง   จ.บุรีรัมย์ 31000 บุรีรัมย์ 044-612-802
44 พนาวัน ประดับยนต์ 709 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์ 31110 บุรีรัมย์ 044-624-598
45 เด่นแอร์ 88 หมู่ 7 ต.กังแอน อ.ปราสาท   จ.สุรินทร์ 32140 สุรินทร์ 044-551-991
46 คาร์ ดีไซน์ อาคารเอนกประสงค์ ข้างบิ๊กซี อุบลฯ ต.ในเมือง อ.เมือง    จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี 086-816-7940
47 วัฒนาคาร์แอร์ อุบลราชธานี
48 เตี้ย เซอร์วิสแอร์ 53 ถ.พโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง   จ.อุบลราชธานี 34000 อุบลราชธานี 045-244-868
49 เจ.เอส.ออโต้ซาวด์ 48/7 หมู่23 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 อุบลราชธานี 045-315-656
081-480-1004
50 ออโต้เทค คาร์ออดิโอ 362/1-2 ถ.อุปลีสาน ต.ในเมือง อ.เมือง   จ.อุบลราชธานี 34000 อุบลราชธานี 045-256-082
51 ไดมอนด์คาร์ 351  ม.4 ถ.ชยางกูร  อ.เมือง   จ.อำนาจเจริญ 37000 อำนาจเจริญ 045-270-043
52 ค็อกพิทสหกิจ 62/1 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000 มุกดาหาร 042-615-290
53 มุกดา ประดับยนต์ 36/9 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร    จ.มุกดาหาร 49000 มุกดาหาร 042-611-471
54 เจริญสุขการยาง 140 หมู่ 11 ต.สำราญ อ.เมือง     จ.ยโสธร 35000 ยโสธร 086-865-4001
55 ช่างอ๋อย ออโต้ซาวด์ 95/1 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง    จ.ร้อยเอ็ด 45000 ร้อยเอ็ด 043-524-148
56 วัฒนาอะไหล่ยนต์ 223 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง   จ.มหาสารคาม 44000 มหาสารคาม 043-743-393
57 ไอเดีย แอร์ แอนด์ ซาวด์ 692 หมู่ 14 ถ.นิวซีแลนด์ ต.ปะหลาน อ.พยัฆภูมิพิสัย  จ.มหาสารคาม 44110 มหาสารคาม 083-618-1118