ภาคเหนือ

 

หาพิกัดร้านตัวแทนจำหน่ายที่ต้องการได้ที่    >>  ค้นหาตัวแทนจำหน่าย  <<
 

ร้านที่จำหน่ายฟิล์มกรองแสง Hi-Kool Black Carbon Series

ที่ ชื่อร้าน ที่อยู่ จังหวัด เบอร์โทร
1 หนองประทีป 472/1 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000 เชียงใหม่ 086-461-6114
2 เชียงใหม่ เซ็นเตอร์ ฟิล์ม 48/1 หมู่5 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 เชียงใหม่ 053-214-758
3 เจ เจ ประดับยนต์ 139 หมู่ 5 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100 เชียงใหม่ 085-106-2510
4 ดี เค ที เซอร์วิสเซ็นเตอร์ 250 ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 เชียงใหม่ 053-202-269-70
5 เชียงใหม่ ชุนศิลป์ 217 หมู่ที่ 2 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140 เชียงใหม่ 081-883-9998
6 ที.เอ็น.แมกซ์ แอนด์ ซาวด์ 238 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 เชียงใหม่ 053-302-633
7 ซี.อาร์.ที. ประดับยนต์ (2012) 213/15 หมู่ 2 ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-230-030, 081-289-5070
8 บริษัทกู๊ด ชัวร์ กลาส จำกัด 141/1-5 หมู่ 3 ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-245-111
9 ศรีพลอยประดับยนต์ 116 หมู่ 1 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 053-311-145
10 ศักดิ์แอร์ แอนด์ ซาวด์ 98/3 หมู่ 7 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 089-429-3346
11 แอร์พอร์ทประดับยนต์ 188/2 ถ.ราชเชียงแสน ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 081- 681-3643
12 วีเวย์คาร์ เซอร์วิส 11 ม.9 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย เชียงราย 084-609-5838
13 อำนวย ประดับยนต์ 315/1 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160 เชียงราย 081-386-5261
14 พระประเสริฐ 2 127 หมู่ที่ 10 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 เชียงราย 053-700-549 081-5953849
15 แม่สายแอร์ แอนด์ ซาวด์ 229/77 หมู่ 8 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย เชียงราย 081-595-2697
16 ฟิวเจอร์ ซาวด์ 6/5 ม.13 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย เชียงราย 053-773-464
17 ยี ประดับยนต์ 111/2 หมู่ที่ 1 ถนนเหมืองแดง ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย เชียงราย 053-644-961
18 เชียงราย เซ็นเตอร์ ฟิล์ม 111/14-15 หมู่ที่ 13 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เชียงราย 053-153-344
19 นิวประดับยนต์ 167/1-3 ม.3 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 พะเยา 054-411-330 087-1822725
20 สิริ ประดับยนต์ 391/22 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000 พะเยา 054-413-666
21 เทรเชอร์ 96/19 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000 น่าน 089-193-8373
22 เวียงสา ประดับยนต์ 407/5 หมู่ 3 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน 55110 น่าน 087-788-6185
23 สุทินฟิล์มคาร์ออดิโอ 9/5 ถ.เปรมประชาราษฎร์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน น่าน 086-430-0539
24 เอส เค ประดับยนต์ 1 หมู่ 2 หมู่บ้านเหมืองง่า ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน ลำพูน 085-029-7207
25 เพชร ประดับยนต์ 237/13-14 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 นครสวรรค์ 089-477-5221
26 อาร์ ที เอ็น รัตนประดับยนต์ 268/4-5 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 นครสวรรค์ 056-225-848
27 ประดิษฐ์ ซาวด์ 643/9 หมู่1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ นครสวรรค์ 081-953-5601
28 ธีรชัย ออโต้ซาวด์ 187/29-30 ถ.มาตุลี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 นครสวรรค์ 056-224-221
29 พิบูลย์ ประดับยนต์ 203 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 530000 อุตรดิตถ์ 055-412-588
30 ฟิวเจอร์ ซาวด์ 331 หมู่ 7 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000 แพร่ 054-522-434 089-998-2541
31 อินเตอร์เซอร์วิส 211/1-3 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ แพร่ 054-533-421, 086-405803
32 สยามคาร์เซอร์วิส 2004 123/19 หมู่ 1 ต.เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ แพร่ 087-172-6045
33 แหม่มสติ๊กเกอร์ 54/15-16 ถ.ท่าคราวน้อย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 ลำปาง 086-420-8105
34 เบียร์ ประดับยนต์ 82/19-21 ถ.แม่สอด-แม่ระมาต ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ตาก 089-703-6554
35 เดชาฟิล์ม 385/4 หมู่ 8 ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก ตาก 084-712-3286
36 กิตติศักดิ์ ออโต้ซาวด์ 218/1-2 หมู่4 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย สุโขทัย 081-281-3729
37 ชาละวัน ออโต้ซาวด์ 1/74-75 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร พิจิตร 056-650-959
38 ทองหยิบ 125 ถ.รัฐราษฎร์รังสรรค์ ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร พิจิตร 081-284-0405
39 ยุทธนา คาร์แคร์ 305/10 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พิษณุโลก 055-248-176
41 เค.ที.ประดับยนต์ 339 ม.2 ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมือง พิษณุโลก พิษณุโลก 055-282-852
42 เกรียงไกรกันชน 4x4 277/20 ม.7 ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก พิษณุโลก 055-223-255
43 โชคนคร 48/4 ถ.สามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 081-886-1901
44 มิตรไทร์ออโต้พาร์ทและยางยนต์ 55 หมู่ที่ 6 ต.สระแก้ว อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร กำแพงเพชร 055-711-697

Back