กติกา

หลักเกณฑ์และกฎกติกาในการส่งภาพประกวด

 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องระบุชื่อ-นามสกุลจริง หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์อย่างถูกต้องและครบถ้วน

 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะปรากฏบนเว็บไซต์ http://www.hikoolfilm.com/coolexperience ตั้งแต่ที่มีการเริ่มต้นประกวดและหลังจากการประกวดเสร็จสิ้น

 • ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ หรือมีภาพตนเองอยู่ภายในภาพ ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด โดย 1 คนสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ 3 ภาพ

 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยออกสื่อสาธารณะ หรือการประกวด ชมรม หรือองค์กรอื่นใด และต้องเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ผูกพันกับองค์กรใดๆ หรือเป็นภาพที่จำหน่ายในเว็บไซต์

 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เป็นภาพที่สื่อแนวลามก หรือ อนาจารและขัดต่อศีลธรรมอันดี

 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดปรากฏภาพวัตถุหรือบุคคลอื่นใด ผู้เข้าประกวดต้องรับรองว่าได้รับ ความยินยอมจากเจ้าของวัตถุและบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพ หรือผู้เข้าประกวดมีสิทธิอื่นใดโดยชอบ ด้วยกฎหมายในการถ่ายภาพนั้น

 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ถูกปรับแต่งภาพหรือห้ามตัดต่อภาพ

 • บริษัท ลีวณิชย์ จำกัด มีสิทธิ์ในการพิจารณาและปฏิเสธภาพถ่าย หรือไม่เผยแพร่ภาพถ่ายที่ส่งประกวด ที่เห็นว่าไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ละเมิดต่อแบรนด์ ลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคล

 • หากปรากฏว่าภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไม่ได้เป็นไปตามกฎกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ ทาง บริษัท ลีวณิชย์ จำกัด มีอำนาจในการตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะ

 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ลีวณิชย์ จำกัด และ บริษัท ลีวณิชย์ จำกัด มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพถ่าย

 • บริษัท ลีวณิชย์ จำกัด มีสิทธิ์ในการนำภาพที่ส่งเข้าประกวดเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือตกแต่ง หรือใช้ในการออกสื่อต่างๆ

 • ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งมอบไฟล์ภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูง ไม่มีลายน้ำ หรือเครดิต ให้แก่ บริษัท ลีวณิชย์ จำกัด

 • การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 • ถ่ายภาพสุดคูลกับรถยนต์คู่ใจ จะภายนอกหรือภายในรถยนต์ก็ได้ ภายใต้หัวข้อ Cool Experience หรือประสบการณ์สุดพิเศษในแบบคุณ

 • ส่งภาพประกวดผ่านช่องทางออนไลน์ http://www.hikoolfilm.com/coolexperience

 • ล็อกอินผ่าน Facebook Account และกรอกชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์เพื่อยืนยันการ ลงทะเบียน

 • อัพโหลดภาพ พร้อมเขียนเล่าเรื่องราวประสบการณ์กับการเดินทางของคุณ

 • ภาพต้องอยู่ในรูปแบบ JPEG หรือ JPG ขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 เมกะไบต์ และขนาดภาพไม่เกิน 3,000x3,000 พิกเซล

 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งภาพได้ ไม่เกิน 3 ภาพ ต่อ 1 User

 • ต้องส่งภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 - 14 กันยายน 2561

วิธีโหวตภาพที่เข้าประกวด

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.hikoolfilm.com/coolexperience

 • ล็อกอินผ่าน Facebook Account

 • กดโหวตภาพที่ชื่นชอบได้ทุกวัน วันละ 5 ภาพ โหวตได้ภาพละ 1 โหวต จำนวน 5 ภาพ ภาพละ 1 โหวต โดยไม่ซ้ำกัน ต่อ 1 วัน

 • โหวตได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 - 27 กันยายน 2561

ช่องทางและหลักเกณฑ์ในการโหวต

ช่องทางออนไลน์ :
 • ผู้โหวต 1 User IP Address

 • 1 โหวต เท่ากับ 1 คะแนน

 • สามารถโหวตได้ 5 ภาพต่อวัน โดยภาพต้องไม่ซ้ำกัน

 • โดยจะเริ่มนับวันใหม่ในเวลา 00.00 น. ของทุกวัน

รายละเอียดกำหนดการ

 • เปิดรับการส่งภาพประกวดทางเว็บไซต์ http://www.hikoolfilm.com/coolexperience ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 - 14 กันยายน 2561 เท่านั้น

 • เปิดรับคะแนนโหวตช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 - 27 กันยายน 2561 ทางเว็บไซต์ http://www.hikoolfilm.com/coolexperience เท่านั้น

 • ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น. ทางเว็บไซต์ http://www.hikoolfilm.com/coolexperience และ Facebook https://www.facebook.com/hikoolfilm

 • คณะผู้จัดงานจะติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัล ตามเบอร์โทรและ e-mail ที่ผู้ได้รับรางวัลได้ลงทะเบียนไว้

 • ผู้โชคดีจะต้องส่งเอกสารกลับมาที่ e-mail : admin@hikoolfilm.com ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561

 • โดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องยืนยันตัวตนโดยการนำส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมไฟล์ภาพถ่ายที่มีความละเอียดสูง

 • หากไม่ส่งตามระยะเวลาที่ทางคณะกรรมการได้กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์

เกณฑ์การตัดสินรางวัล

ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตมากที่สุด
 • อันดับที่ 1 จะได้รับรางวัล แพ็กเกจล่องเรือสำราญ COSTA FORTUNA กำหนดการเดินทางวันที่ 4 พฤศจิกายน ถึง 8 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

 • อันดับที่ 2 จะได้รับรางวัล Huawei P20 Pro มูลค่า 27,900 บาท จำนวน 1 รางวัล

 • อันดับที่ 3 จะได้รับรางวัล กล้อง Fuji X-A5 มูลค่า 21,990 บาท จำนวน 1 รางวัล

 • อันดับที่ 4 จะได้รับรางวัล Garmin Forerunner 35 มูลค่า 8,290 บาท จำนวน 1 รางวัล

 • อันดับที่ 5 จะได้รับรางวัล บัตรเงินสด เติมน้ำมัน ปตท มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

ของรางวัลสำหรับผู้ร่วมแชร์ Campaign ผ่านช่องทาง Facebook : จะได้รับสิทธิ์ติดตั้งฟิล์มติดรถยนต์ HI-KOOL มูลค่า 9,300 บาท จำนวน 5 รางวัล (รางวัลพิเศษนี้ ไม่สามารถโอน เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้และติดตั้งที่บริษัท ลีวณิชย์ จำกัด เท่านั้น) กรณีที่ผู้ส่งรูปเข้าประกวดได้รับคะแนนโหวตเท่ากัน ทางคณะกรรมการขอให้สิทธิ์รางวัลกับรูปที่ส่งเข้าประกวดก่อน การนับคะแนนโหวตจะเริ่มตั้งแต่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 – เวลา 24.00 น. ของ วันที่ 27 กันยายน 2561 ผู้ส่งภาพประกวดจะได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล โดยเป็นรูปที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

 • การถ่ายภาพแบบไหนถึงเป็น Cool experience
  ตอบ : การถ่ายภาพแบบ Cool experience คือการถ่ายภาพตัวเองจากภายในรถ หรือ อยู่นอกรถ จะเป็นสถานที่หรือช่วงเวลาใดก็ได้ แล้วบอกเล่าเรื่องราวสุดประทับใจกับภาพนี้ แล้วส่งมาที่ http://www.hikoolfilm.com/coolexperience

 • สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้กี่ภาพ
  ตอบ : คุณสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้จำนวน 3 ภาพ

 • สามารถตกแต่ง ปรับสี ใส่ filter ภาพได้หรือไม่
  ตอบ : คุณสามารถตกแต่ง ปรับสี ใส่ filter ภาพได้ โดยไม่ทำให้เรื่องราว หรือเนื้อหา หรือวัตถุหลักในภาพเปลี่ยนแปลงไป และห้ามตัดต่อภาพเด็ดขาด

 • สามารถโหวตภาพได้กี่ภาพ และโหวตภาพซ้ำได้หรือไม่
  ตอบ : ผู้โหวต 1 ท่าน (ต่อ 1 Account-Facebook) สามารถโหวตได้ 5 ภาพต่อวันโดยไม่ซ้ำกัน หากต้องการโหวตซ้ำในรูปเดิม สามารถโหวตได้อีกครั้งในวันถัดไป โดยจะเริ่มนับวันถัดไปในเวลา 00.00 น. ของทุกวัน

หมายเหตุ

 • พนักงาน บริษัท ลีวณิชย์ จำกัด และพนักงานบริษัทที่ดำเนินงานไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม

 • หากผู้ชนะไม่มีการยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่สามารถติดต่อได้ บริษัทฯถือว่าผู้ชนะคนนั้นสละสิทธิ์และบริษัทฯจะมอบรางวัลให้กับผู้ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเป็นอันดับถัดไป

 • ผู้ชนะไม่สามารถนำรางวัลมาแลกเป็นเงินสดได้ และขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลแทนทุกกรณี

 • กรณีที่ของรางวัลไม่มีจำหน่ายแล้ว ขอจำกัดสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลเป็นของรางวัลอื่นที่มีมูลค่าเทียบเท่าของรางวัลเดิม และไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 • ทางบริษัทฯ ขอถือกรรมสิทธิ์ในการเก็บบันทึกและเผยแพร่ภาพถ่ายและวีดีโอจากกิจกรรมรับรางวัลผู้ชนะที่ได้รับรางวัลทุกประเภท โดยเฉพาะรางวัลท่องเที่ยวเรือสำราญ Costa Fortuna ที่จะมีทีมเก็บบันทึกภาพบรรยากาศความสนุก เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กติกาหรือเงื่อนในการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า