ข้อแนะนำ ก่อนติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดกระจกรถยนต์

1009 Views  | 

ข้อแนะนำก่อนติดตั้งฟิล์มกรองแสง

อุปกรณ์ยึดติดรถยนต์หรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเดินทาง ปัจจุบันมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตัวยึดติดโทรศัพท์, Easy Pass, กล้องติดรถยนต์ เมื่อเราติดตั้งในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ก็มีความเสี่ยงที่ฟิล์มกรองแสงจะเสียหาย วันนี้แอดจึงมีคำแนะนำก่อนติดตั้งอุปกรณ์ยึดติดกระจกรถยนต์ มาฝากเพื่อน ๆ กันค่ะ

• หลีกเลี่ยงการถอด อุปกรณ์ยึดติดกระจกในขณะที่กระจกรถร้อน เพราะอาจจะทำให้ฟิล์มกรองแสงบริเวณนั้นพองออกมาได้ 

• หลีกเลี่ยงการติดตั้ง อุปกรณ์ยึดติดทุกชนิด หลังติดตั้งฟิล์มกรองแสง ควรทิ้งระยะไว้ประมาณ 3-4 สัปดาห์ เพื่อป้องกันไม่ให้ฟิล์มกรองแสงพองออกมา แต่หากจำเป็นต้องติด อาจจะหาขายึดเกาะกระจกมองหลังมาติดแทนก็ได้

สิ่งเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะ เพราะหากฟิล์มกรองแสงพองออกมาจากการถอดหรือติดตั้งอุปกรณ์ยึดติด จะไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกันฟิล์มกรองแสงค่ะ