ทำไมต้องห้ามเลื่อนกระจกขึ้น-ลง 7 วัน

1202 Views  | 

ทำไมห้ามเลื่อนกระจก ขึ้นลง หลังติดตั้ง

“ห้ามเลื่อนกระจกขึ้น-ลงเป็นเวลา 7 วัน” เราคงจะพบเจอบ่อย ซึ่งสาเหตุของการห้ามนั้น เนื่องจากในการติดตั้งนั้นจะมีการใช้น้ำยา น้ำ เป็นตัวช่วยในการติดตั้งโดยกาวที่อยู่ในฟิล์มกรองแสงนั้นเมื่อได้ติดตั้งลงบนกระจกจึงทำให้ยังไม่ยึดติดกับกระจกได้สนิทเท่าที่ควร สังเกตได้จากกระจกนั้นจะมี หรือ มีฟองอากาศอยู่นั้นเอง ซึ่งหากมีการเลื่อนกระจกขึ้น-ลง อาจจะทำให้ฟิล์มกรองแสงที่ได้ทำการติดตั้งไปเกิดการย่อนหรือหลุดออกมาได้