ฟิล์มกรองแสงไฮคูล รับประกัน 7 ปี ครอบคลุมเรื่องใดบ้าง?

863 Views  | 

ฟิล์มกรองแสงไฮคูล รับประกัน 7 ปี

หลังจากลูกค้าได้รับใบรับประกันคุณภาพฟิล์มกรองแสง Hi-Kool แล้ว บริษัทฯ  ขอรับประกันว่าฟิล์มกรองแสง Hi-Kool ที่ติดตั้งจะไม่แตกร้าว หลุดร่อน หรือเกิดฟองอากาศภายในระยะเวลาประกัน 7 ปี หากเกิดชำรุดเสียหายดังกล่าว ภายในระยะเวลาประกัน “ตัวแทนจำหน่ายผู้ติดตั้ง” จะซ่อมแซม หรือติดตั้งฟิล์มให้ใหม่ โดยภายใน 3 ปีแรกของการรับประกัน จะฟรีค่าแรงในการติดตั้ง แต่หลังจาก 3 ปี ลูกค้าจะเสียค่าแรงในการติดตั้งใหม่ บริษัทฯ จะรับผิดชอบเปลี่ยนฟิล์มตามจำนวนที่ชำรุด เสียหาย และรับผิดชอบในกรณีที่เกิดจากความบกพร่องของคุณภาพฟิล์มเท่านั้น

 

การรับประกันจะมีผลต่อเมื่อได้รับการกรอกข้อมูลครบถ้วน และจัดส่งใบรับประกันคืนมายังบริษัทฯ ภายใน 15 วันหลังติดตั้ง และ หากไม่มีใบรับประกัน การรับประกันถือเป็นโมฆะ

 

ข้อยกเว้น
- ความเสียหายอันเกิดจากฟิล์มซึ้งได้รับการติดตั้งโดยช่างที่ไม่ชำนาญ ผู้จำหน่ายที่เป็น ผู้ติดตั้งจะเป็นผู้รับชอบ

 
- ฟิล์มถูกกระทำให้เสียหายโดยเจตนา

 
- การใช้งานหรือการดูแลรักษาไม่ถูกต้อง

 
- ใบรับประกันสูญหาย


- การรับประกันไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งอุปกรณ์เสริมยึดที่ยึดติดกับกระจก หลังจากติดตั้งฟิล์มกรองแสง ซึ่งอาจทำให้เกิดการหลุดร่อน หรือพองได้


- บริษัทฯ ไม่รับประกันคุณภาพฟิล์ม กรณีติดทับกัน 2 ชั้น ขึ้นไป

 

เลือกฟิล์มที่ใช่ ในแบบที่ชอบ เพื่อฟิล์มที่โดนใจบนรถคันโปรดไปอีกนานแสนนาน...